Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2009

Den offentliga sektorns utgifter ökade och inkomsterna minskade under 4:e kvartalet år 2008

Den offentliga sektorns inkomster minskade under det fjärde kvartalet år 2008 med 2,8 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Den största minskningen bland inkomsterna gällde samfundsskatterna, som hör till inkomst- och förmögenhetsskatter, samt produktions- och importskatterna. Däremot ökade socialskyddsavgifterna. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 3,5 procent. Av utgifterna visade utbetalda sociala förmåner andra än in natura, löntagarersättningar och insatsförbrukningen den största ökningen. Den offentliga sektorns inkomster minskade med 670 miljoner euro. Utgifterna ökade med 819 miljoner euro. Nettoutlåningen, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 1 489 miljoner euro och var 636 miljoner euro på minus. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 27.3.2009. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2009.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-20088

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-20088

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka +358-9-17343532, Teuvo Laukkarinen +358-9-17343315

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (156,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 31.03.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2008/04/jtume_2008_04_2009-03-31_tie_001_sv.html