Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2009

Den offentliga sektorns utgifter ökade och inkomster minskade under 1:a kvartalet år 2009

Den offentliga sektorns inkomster minskade under det första kvartalet år 2009 med 4,5 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna gick inkomstskatterna och moms, som ingår i produktions- och importskatterna, samt bilskatterna ned mest. Däremot ökade socialskyddsavgifterna. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 6.0 procent. Av utgifterna visade utbetalda sociala förmåner, andra än in natura, löntagarersättningarna och transfereringarna den största ökningen. Den offentliga sektorns inkomster minskade med 1 052 miljoner euro. Utgifterna ökade med 1287 miljoner euro. Eftersom inkomsterna minskade och utgifterna ökade var den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) 495 miljoner euro på minus. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis"

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 23.6.2009. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av september 2009.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2009

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2009

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka +358-9-17343532, Teuvo Laukkarinen +358-9-17343315

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (157,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 30.06.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2009/01/jtume_2009_01_2009-06-30_tie_001_sv.html