Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2010

Ökande utgifter och minskade inkomster försvagade den offentliga sektorns finansiella ställning under 4:e kvartalet 2009

Den offentliga sektorns inkomster minskade under det fjärde kvartalet år 2009 med 7,6 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna minskade inkomstskatterna, kapitalinkomsterna, de erhållna socialskyddsavgifterna samt produktions- och importskatterna mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 4,6 procent. Av utgifterna visade utbetalda sociala förmåner andra än in natura, insatsförbrukningen samt löntagarersättningar den största ökningen. Den offentliga sektorns inkomster minskade med 1,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, medan utgifterna ökade med 1,1 miljarder euro. På grund av minskningen av inkomster och ökningen av utgifter försvagades den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) med 2,9 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och var 3,8 miljarder euro på minus. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2009

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2009
Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 26.3.2010. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2010.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09 ) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 31.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2009/04/jtume_2009_04_2010-03-31_tie_001_sv.html