Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/3

  2010/3–2009/3
förändring
mn €
2010/3–2009/3
%
2010/3–2010/2
%
1)
Inkomster totalt 1509 7,0 2,4
Skatter 773 6,1 ..
Socialskyddsavgiftert 105 2,0 ..
Övriga inkomster 631 16,6  
Utgifter totalt 950 4,0 1,1
Löntagarersättningar 150 2,4 ..
Räntor 71 7,3 ..
Sociala förmåner 93 1,0 ..
Övriga utgifter 627 9,7 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/03/jtume_2010_03_2010-12-17_tau_001_sv.html