Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/4

  2010/4–2009/4
förändring
mn €
2010/4–2009/4
%
2010/3–2010/4
%
1)
Inkomster totalt 1701 7,8 1,9
Skatter 715 6,1 ..
Socialskyddsavgiftert 473 8,3 ..
Övriga inkomster 513 11,8  
Utgifter totalt 550 2,1 0,5
Löntagarersättningar 91 1,4 ..
Räntor 50 24,4 ..
Sociala förmåner 292 3,2 ..
Övriga utgifter 117 1,2 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2010/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/04/jtume_2010_04_2011-03-30_tau_001_sv.html