Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2011

Den officiella sektorns finansiella ställning förbättrades

Den offentliga sektorns inkomster ökade med 1,7 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, Utgifterna ökade med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 1,1 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan, men visade ändå 2,8 miljarder euro minus. Förändringen av totalinkomsterna jämfört med föregående kvartal var 1,9 procent. Förändringen av totalutgifterna jämfört med föregående kvartal var 0,5 procent. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor

 Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figurerna har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 25.3.2010. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2011.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/04/jtume_2010_04_2011-03-30_tie_001_sv.html