Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/1

  2011/1–2010/1
förändring
mn €
2011/1–2010/1
%
2010/4–2011/1
%
1)
Inkomster totalt 1538 6,8 1,5
Skatter 1620 12,8 ..
Socialskyddsavgiftert 217 4,0 ..
Övriga inkomster –302 —6,7 ..
Utgifter totalt 858 3,6 0,9
Löntagarersättningar 128 2,0 ..
Räntor —90 —13,4 ..
Sociala förmåner 253 2,8 ..
Övriga utgifter 567 7,6 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 1.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/01/jtume_2011_01_2011-07-01_tau_001_sv.html