Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/3

  2011/3–2010/3
förändring
mn €
2011/3–2010/3
%
2011/2–2011/3
%
1)
Inkomster totalt 2157 9,5 1,6
Skatter 1082 8,1 ..
Socialskyddsavgiftert 250 4,8 ..
Övriga inkomster 825 19,6 ..
Utgifter totalt 807 3,3 1,3
Löntagarersättningar 243 3,8 ..
Räntor 129 12,3 ..
Sociala förmåner 187 2,0 ..
Övriga utgifter 248 3,2 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2011/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/03/jtume_2011_03_2011-12-16_tau_001_sv.html