Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2012

Förbättringen av den offentliga sektorns finansiella ställning avtog under oktober–december

Korrigerad 30.3.2012 kl. 12. Tidigare publicerades uppgifterna för föregående kvartal .

Den offentliga sektorns inkomster ökade med 1,4 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,8 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Förändringen av totalinkomsterna jämfört med föregående kvartal var 0,3 procent. Totalutgifterna ökade med 0,9 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2011 visade den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) 2,8 miljarder minus. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tids-serierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 26.03.2012. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2012.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2011/04/jtume_2011_04_2012-03-30_tie_001_sv.html