Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.7.2012

Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under januari–mars

Den offentliga sektorns inkomster ökade under första kvartalet 2012 med 1,4 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 0,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,5 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Förändringen av totalinkomsterna jämfört med föregående kvartal var 2,3 procent. Totalutgifterna ökade med 1,7 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2012 visade den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) ett underskott på 0,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när natio-nalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsong-rensningsmetoden:: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tids-serierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 25.06.2012. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av september 2012..


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (327,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/01/jtume_2012_01_2012-07-02_tie_001_sv.html