Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2012/2

  2012/2–2011/2
förändring
mn €
2012/2–2011/2
%
2012/2–2012/1
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 253 0,9 -2,5
Staten -82 -0,6 -3,9
Lokalförvaltning 386 3,5 0,6
Socialskyddsfonder 214 2,0 -3,4
Konsolidering 2) -265 -4,1 ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 766 3,0 0,0
Staten 315 2,5 -1,4
Lokalförvaltning 430 4,0 0,1
Socialskyddsfonder 286 3,2 0,8
Konsolidering 2) -265 -4,1 ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 01.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2012/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/02/jtume_2012_02_2012-10-01_tau_001_sv.html