Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.10.2012

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni huhti-kesäkuussa

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 0,3 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat vastaavasti 0,8 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) heikkeni 0,5 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kokonaistulot pienenivät 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot eivät muuttuneet edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) oli 1,9 miljardia euroa ylijäämäinen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, trendi

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot vähenivät 82 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten vähenivät omaisuustulot, saadut tuotannon ja tuonnin verot sekä tulo- ja varallisuusverot. Valtion kokonaismenot lisääntyivät 315 miljoonaa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Menoista kasvoi eniten maksetut muut tulonsiirrot sekä välituotekäyttö. Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 97 miljoonaa euroa. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut. Työeläkelaitosten saamat omaisuustulot vähenivät. Työeläkelaitosten kokonaismenot kasvoivat 402 miljoonaa euroa. Eniten menoista kasvoi maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat 117 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten kasvoivat saadut muut tulonsiirrot. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaismenot pienenivät 116 miljoonaa euroa. Eniten pienenivät maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 386 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat markkinatuotos sekä saadut muut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 430 miljoonalla eurolla. Eniten menoista kasvoivat välituotekäyttö sekä maksetut palkansaajakorvaukset.

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät 3,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuloista pieneni eniten tuotannon ja tuonninverot sekä tulo- ja varallisuusvero. Vastaavaasti valtion kokonaismenot pienenivät 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista pieneni eniten maksetut tukipalkkiot sekä maksetut muut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksesta. Tuloista kasvoivat markkinatuotos ja saadut muut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö ja maksetut muut tulonsiirrot. Sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot pienenivät 3,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuloista pienenivät omaisuustulot sekä saadut muut tulonsiirrot. Sosiaaliturvarahastojen kokonaismenot kasvoivat 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendi aikasarjat on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 26.09.2012 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulukuun 2012 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 2. neljännes 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2012/02/jtume_2012_02_2012-10-01_tie_001_fi.html