Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2012

Den offentliga sektorns underskott ökade ytterligare under juli–september

Den offentliga sektorns inkomster ökade under tredje kvartalet 2012 med 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 1,6 miljarder euro. I den offentliga sektorn visade skillnaden mellan inkomster och utgifter ett underskott (nettoupplåning) som ökade med 1,3 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Totalinkomsterna ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och totalutgifterna med 0,9 procent. Under tredje kvartalet 2012 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,1 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 74 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Mest minskade influtna inkomst- och förmögenhetsskatter samt kapitalinkomsterna. Skatterna på produktion och import ökade. Statens totala utgifter ökade med 631 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av utgifterna ökade andra löpande transfereringar samt insatsförbrukningen mest. Socialskyddsfondernas totala inkomster ökade med 198 miljoner euro från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest. Socialskyddsfondernas totala utgifter ökade med 716 miljoner euro. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna i form av pengar mest. Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 365 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen och andra löpande transfereringar mest. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 441 miljoner euro. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen, löntagarersättningar och bruttoinvestering mest.

Vid en granskning av förändringar jämfört med kvartalet innan används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade inte från kvartalet innan. Statens totala utgifter ökade med 0,2 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade betalade kapitaltransfereringar mest. Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 1,2 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen mest. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 0,3 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen mest. Socialskyddsfondernas totala inkomster ökade med 1,0 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest. Socialskyddsfondernas totala utgifter ökade med 2,1 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna i form av pengar mest.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 18.12.2012. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av mars 2013.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (380,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/03/jtume_2012_03_2012-12-20_tie_001_sv.html