Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/2

  2013/2–2012/2
förändring
mn €
2013/2–2012/2
%
2013/2–2013/1
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 844 3,0 0,5
Staten 384 3,0 -1,0
Lokalförvaltning 631 5,6 3,2
Arbetspensionsanstalte 50 0,7 0,4
Övriga Socialskyddfonder -78 -1,9 -4,8
Konsolidering 2) -143 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 1248 4,6 1,8
Staten 323 2,4 0,0
Lokalförvaltning 456 4,1 2,3
Arbetspensionsanstalte 383 7,4 2,2
Övriga Socialskyddfonder 229 5,6 0,4
Konsolidering 2) -143 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/02/jtume_2013_02_2013-09-30_tau_001_sv.html