Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/3

  2013/3–2012/3
förändring
mn €
2013/3–2012/3
%
2013/3–2013/2
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 557 2,2 0,4
Staten 42 0,4 -1,0
Lokalförvaltning 758 7,3 2,4
Arbetspensionsanstalte 32 0,5 -0,5
Övriga Socialskyddfonder 234 5,8 6,6
Konsolidering 2) -509 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 845 3,2 -0,1
Staten 569 4,5 1,5
Lokalförvaltning 224 2,1 0,1
Arbetspensionsanstalte 329 6,3 1,5
Övriga Socialskyddfonder 232 5,8 -0,7
Konsolidering 2) -509 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/03/jtume_2013_03_2013-12-19_tau_001_sv.html