Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 0,8 0,1 -0,7
2013, 1:a kvartalet 0,1 1,7 1,6
2013, 2:a kvartalet 0,5 2,1 1,6
2013, 3:e kvartalet 0,4 -0,8 -1,2
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet -0,3 0,2 0,5
2013, 1:a kvartalet 1,5 1,0 -0,5
2013, 2:a kvartalet 1,8 1,8 0,0
2013, 3:e kvartalet -0,1 -0,8 -0,7
Staten Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 1,9 0,4 -1,5
2013, 1:a kvartalet -1,2 2,6 3,8
2013, 2:a kvartalet -1,0 1,9 2,9
2013, 3:e kvartalet -1,0 -1,1 -0,1
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet -0,4 0,8 1,2
2013, 1:a kvartalet 1,3 1,1 -0,2
2013, 2:a kvartalet 0,0 0,8 0,8
2013, 3:e kvartalet 1,5 0,9 -0,6
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet -0,5 -1,2 -0,7
2013, 1:a kvartalet 1,6 1,7 0,1
2013, 2:a kvartalet 3,2 3,1 -0,1
2013, 3:e kvartalet 2,4 2,1 -0,3
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 0,1 -0,6 -0,7
2013, 1:a kvartalet 1,2 0,4 -0,8
2013, 2:a kvartalet 2,3 2,4 0,1
2013, 3:e kvartalet 0,1 -0,3 -0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet -0,1 0,8 0,9
2013, 1:a kvartalet 0,4 0,0 -0,4
2013, 2:a kvartalet 0,4 1,7 1,3
2013, 3:e kvartalet -0,5 -0,1 0,4
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 0,6 0,6 0,0
2013, 1:a kvartalet 1,1 1,2 0,1
2013, 2:a kvartalet 2,2 2,7 0,5
2013, 3:e kvartalet 1,5 0,8 -0,7
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 5,7 4,3 -1,4
2013, 1:a kvartalet 0,9 1,4 0,5
2013, 2:a kvartalet -4,8 -2,0 2,8
2013, 3:e kvartalet 6,6 2,1 -4,5
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 2,8 2,4 -0,4
2013, 1:a kvartalet 2,7 2,6 -0,1
2013, 2:a kvartalet 0,4 0,4 0,0
2013, 3:e kvartalet -0,7 0,5 1,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 1,6 1,7 0,1
2013, 1:a kvartalet 0,0 0,6 0,6
2013, 2:a kvartalet 3,0 4,7 1,7
2013, 3:e kvartalet 2,2 3,4 1,2
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 2,2 3,4 1,2
2013, 1:a kvartalet 2,9 3,8 0,9
2013, 2:a kvartalet 4,6 5,1 0,5
2013, 3:e kvartalet 3,2 4,3 1,1
Staten Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 1,5 1,8 0,3
2013, 1:a kvartalet -0,9 0,3 1,2
2013, 2:a kvartalet 3,0 6,8 3,8
2013, 3:e kvartalet 0,4 2,8 2,4
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 0,1 0,8 0,7
2013, 1:a kvartalet 2,5 3,2 0,7
2013, 2:a kvartalet 2,4 3,5 1,1
2013, 3:e kvartalet 4,5 6,1 1,6
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 0,3 -1,1 -1,4
2013, 1:a kvartalet 1,7 -0,1 -1,8
2013, 2:a kvartalet 5,6 4,6 -1,0
2013, 3:e kvartalet 7,3 5,0 -2,3
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 2,6 4,1 1,5
2013, 1:a kvartalet 1,3 1,8 0,5
2013, 2:a kvartalet 4,1 4,6 0,5
2013, 3:e kvartalet 2,1 2,2 0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 2,2 3,7 1,5
2013, 1:a kvartalet -0,8 0,2 1,0
2013, 2:a kvartalet 0,7 2,2 1,5
2013, 3:e kvartalet 0,5 2,5 2,0
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 6,3 7,2 0,9
2013, 1:a kvartalet 5,7 5,4 -0,3
2013, 2:a kvartalet 7,4 6,3 -1,1
2013, 3:e kvartalet 6,3 5,3 -1,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 4:e kvartalet 8,8 9,3 0,5
2013, 1:a kvartalet 2,7 4,0 1,3
2013, 2:a kvartalet -1,9 -0,4 1,5
2013, 3:e kvartalet 5,8 7,4 1,6
Totaluttgifter 2012, 4:e kvartalet 7,1 7,0 -0,1
2013, 1:a kvartalet 3,8 4,1 0,3
2013, 2:a kvartalet 5,6 6,0 0,4
2013, 3:e kvartalet 5,8 6,4 0,6

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Kirsi Peltonen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.03.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/04/jtume_2013_04_2014-03-31_rev_001_sv.html