Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/4

  2013/4–201243
förändring
mn €
2013/4–2012/4
%
2013/4–2013/3
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 1163 4,7 1,2
Staten 570 5,1 0,5
Lokalförvaltning 767 7,7 1,0
Arbetspensionsanstalte 160 2,6 0,9
Övriga Socialskyddfonder 66 1,5 0,6
Konsolidering 2) -400 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 529 1,8 0,5
Staten -38 -0,3 -1,7
Lokalförvaltning 402 3,3 1,1
Arbetspensionsanstalte 326 6,2 1,5
Övriga Socialskyddfonder 239 5,6 2,0
Konsolidering 2) -400 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Kirsi Peltonen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.03.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2013/4 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/04/jtume_2013_04_2014-03-31_tau_001_sv.html