Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2014/1

  2014/1–2013/1
förändring
mn €
2014/1–2013/1
%
2014/1–2013/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 748 2,8 0,6
Staten 159 1,3 -1,0
Lokalförvaltning 433 3,8 1,1
Arbetspensionsanstalte 187 2,9 0,9
Övriga Socialskyddfonder -64 -1,4 -1,0
Konsolidering 2) 33 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 818 2,9 1,0
Staten 102 0,7 0,4
Lokalförvaltning 113 1,0 -0,5
Arbetspensionsanstalte 389 7,3 1,9
Övriga Socialskyddfonder 181 4,1 1,5
Konsolidering 2) 33 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2014/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/01/jtume_2014_01_2014-07-11_tau_001_sv.html