Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari–mars

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under första kvartalet 2014 med 748 miljoner euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 818 miljoner euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 70 miljoner euro. Totalinkomsterna ökade med 0,6 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,0 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2014 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,0 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under första kvartalet till 12,3 miljarder euro och totalutgifterna till 14,5 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 1,3 procent och de totala utgifterna med 0,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro. Statens underskott uppgick till 2,3 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under första kvartalet till 12,0 miljarder euro. De ökade med 0,4 miljarder euro, dvs. med 3,8 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade direkta inkomst- och förmögenhetsskatter osv. mest, med 0,4 miljarder euro, dvs. med 7,4 procent från första kvartalet året innan. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under första kvartalet till 11,5 miljarder euro. De ökade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,0 procent. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen, förvärv av naturresurser samt fast bruttoinvestering mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro och var 0,5 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under första kvartalet till 6,6 miljarder euro och totalutgifterna till 5,7 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,9 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,4 miljarder euro, dvs. med 7,3 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro och var 0,9 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under första kvartalet till 4,5 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var -1,4 procent. Minskningen av inkomster berodde på en minskning av erhållna transfereringar. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 4,1 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 62 miljoner euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 1,0 procent från föregående kvartal, medan statens totala utgifter ökade med 0,4 procent.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 1,1 procent från föregående kvartal, medan lokalförvaltningens totala utgifter minskade med 0,5 procent.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,9 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med en procent från föregående kvartal, medan de totala utgifterna ökade med 1,5 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 3.7.2014. Uppgifterna revideras nästa gång 25.9.2014.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/01/jtume_2014_01_2014-07-11_tie_001_sv.html