Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet -1,1 1,1 2,2
2015, 2:a kvartalet 2,3 1,0 -1,3
2015, 3:e kvartalet -2,3 -0,2 2,1
2015, 4:e kvartalet 1,5 1,4 -0,1
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet -0,6 0,2 0,8
2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,2 -0,7
2015, 3:e kvartalet -1,0 -0,5 0,5
2015, 4:e kvartalet 1,0 1,7 0,7
Staten Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet -2,1 1,7 3,8
2015, 2:a kvartalet 3,2 1,7 -1,5
2015, 3:e kvartalet -3,6 -0,7 2,9
2015, 4:e kvartalet 2,4 2,2 -0,2
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet -2,8 0,9 3,7
2015, 2:a kvartalet -1,0 -0,5 0,5
2015, 3:e kvartalet -0,1 -2,0 -1,9
2015, 4:e kvartalet 0,2 1,2 1,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 0,3 2,3 2,0
2015, 2:a kvartalet 0,2 -0,6 -0,8
2015, 3:e kvartalet 0,0 -0,6 -0,6
2015, 4:e kvartalet 0,5 0,3 -0,2
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet 0,4 -0,3 -0,7
2015, 2:a kvartalet 0,5 -0,4 -0,9
2015, 3:e kvartalet 0,4 1,0 0,6
2015, 4:e kvartalet 1,2 0,8 -0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 0,3 1,1 0,8
2015, 2:a kvartalet 0,6 0,7 0,1
2015, 3:e kvartalet 0,4 0,1 -0,3
2015, 4:e kvartalet 1,2 0,4 -0,8
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet 5,4 3,9 -1,5
2015, 2:a kvartalet 0,9 0,5 -0,4
2015, 3:e kvartalet -0,5 -1,5 -1,0
2015, 4:e kvartalet 1,8 3,4 1,6
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 0,9 -0,4 -1,3
2015, 2:a kvartalet -0,7 1,5 2,2
2015, 3:e kvartalet 3,3 0,5 -2,8
2015, 4:e kvartalet 0,2 1,0 0,8
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet -0,1 -0,5 -0,4
2015, 2:a kvartalet -0,9 0,0 0,9
2015, 3:e kvartalet 1,0 1,5 0,5
2015, 4:e kvartalet 0,6 0,8 0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 0,7 0,9 0,2
2015, 2:a kvartalet 3,7 3,0 -0,7
2015, 3:e kvartalet -0,2 0,9 1,1
2015, 4:e kvartalet 2,3 3,3 1,0
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet -0,2 2,6 2,8
2015, 2:a kvartalet 0,7 0,9 0,2
2015, 3:e kvartalet 0,4 -0,2 -0,6
2015, 4:e kvartalet 0,3 1,7 1,4
Staten Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 1,2 0,3 -0,9
2015, 2:a kvartalet 6,9 4,2 -2,7
2015, 3:e kvartalet -1,1 0,5 1,6
2015, 4:e kvartalet 2,7 5,3 2,6
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet -4,2 1,7 5,9
2015, 2:a kvartalet -3,4 0,6 4,0
2015, 3:e kvartalet -1,9 -3,1 -1,2
2015, 4:e kvartalet -2,1 0,6 2,7
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet -0,5 1,9 2,4
2015, 2:a kvartalet 1,1 2,1 1,0
2015, 3:e kvartalet -0,4 0,5 0,9
2015, 4:e kvartalet 1,7 0,9 -0,8
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet 1,5 1,0 -0,5
2015, 2:a kvartalet 1,6 0,5 -1,1
2015, 3:e kvartalet 1,5 1,3 -0,2
2015, 4:e kvartalet 1,4 1,0 -0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 2,0 3,3 1,3
2015, 2:a kvartalet 1,4 2,5 1,1
2015, 3:e kvartalet 2,1 1,9 -0,2
2015, 4:e kvartalet 3,0 2,8 -0,2
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet 7,1 5,5 -1,6
2015, 2:a kvartalet 7,7 5,4 -2,3
2015, 3:e kvartalet 6,4 4,0 -2,4
2015, 4:e kvartalet 6,0 6,2 0,2
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 1:a kvartalet 2,8 -2,6 -5,4
2015, 2:a kvartalet -1,1 5,1 6,2
2015, 3:e kvartalet 7,0 3,9 -3,1
2015, 4:e kvartalet 2,4 2,1 -0,3
Totalutgifter 2015, 1:a kvartalet 2,9 3,5 0,6
2015, 2:a kvartalet 1,7 2,5 0,8
2015, 3:e kvartalet 2,9 3,5 0,6
2015, 4:e kvartalet 1,9 1,9 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/01/jtume_2016_01_2016-06-22_rev_001_sv.html