Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2016/3

  2016/3–2015/3
förändring
mn €
2016/3–2015/3
%
2016/3–2016/2
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 724 2,6 1,9
Staten 477 3,9 2,8
Lokalförvaltning -46 -0,4 0,1
Arbetspensionsanstalter 84 1,2 0,5
Övriga socialskyddsfonder 87 1,9 0,0
Konsolidering 2) 122 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 559 1,9 0,7
Staten 250 1,8 -0,4
Lokalförvaltning -47 -0,4 1,6
Arbetspensionsanstalter 273 4,5 -0,1
Övriga socialskyddsfonder -39 -0,8 -0,6
Konsolidering 2) 122 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2016/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/03/jtume_2016_03_2016-12-20_tau_001_sv.html