Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 1,5 2,4 0,9
2016, 1:a kvartalet -0,4 0,8 1,2
2016, 2:a kvartalet -0,5 -1,1 -0,6
2016, 3:e kvartalet 1,9 1,6 -0,3
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 1,0 2,3 1,3
2016, 1:a kvartalet -1,4 -0,4 1,0
2016, 2:a kvartalet 0,0 -0,4 -0,4
2016, 3:e kvartalet 0,7 0,4 -0,3
Staten Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 2,4 4,9 2,5
2016, 1:a kvartalet -2,0 -0,4 1,6
2016, 2:a kvartalet -0,5 -1,4 -0,9
2016, 3:e kvartalet 2,8 2,2 -0,6
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 0,2 2,7 2,5
2016, 1:a kvartalet -2,2 -0,3 1,9
2016, 2:a kvartalet 1,1 0,5 -0,6
2016, 3:e kvartalet -0,4 -0,9 -0,5
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 0,5 0,0 -0,5
2016, 1:a kvartalet -0,1 0,9 1,0
2016, 2:a kvartalet 0,4 -0,4 -0,8
2016, 3:e kvartalet 0,1 0,1 0,0
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 1,2 1,0 -0,2
2016, 1:a kvartalet -0,6 -0,3 0,3
2016, 2:a kvartalet -1,4 -1,7 -0,3
2016, 3:e kvartalet 1,6 1,6 0,0
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 1,2 0,0 -1,2
2016, 1:a kvartalet -0,7 -0,4 0,3
2016, 2:a kvartalet 0,3 0,0 -0,3
2016, 3:e kvartalet 0,5 0,3 -0,2
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 1,8 2,6 0,8
2016, 1:a kvartalet -1,6 -1,9 -0,3
2016, 2:a kvartalet 2,9 2,6 -0,3
2016, 3:e kvartalet -0,1 -0,2 -0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 0,2 1,4 1,2
2016, 1:a kvartalet 1,8 2,3 0,5
2016, 2:a kvartalet 1,3 1,7 0,4
2016, 3:e kvartalet 0,0 0,6 0,6
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 0,6 0,5 -0,1
2016, 1:a kvartalet -1,5 -1,0 0,5
2016, 2:a kvartalet 0,7 -0,1 -0,8
2016, 3:e kvartalet -0,6 -0,8 -0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 2,3 1,2 -1,1
2016, 1:a kvartalet 3,0 4,6 1,6
2016, 2:a kvartalet 0,4 0,4 0,0
2016, 3:e kvartalet 2,6 3,7 1,1
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 0,3 0,7 0,4
2016, 1:a kvartalet -0,2 1,7 1,9
2016, 2:a kvartalet 0,8 1,0 0,2
2016, 3:e kvartalet 1,9 2,0 0,1
Staten Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 2,7 3,6 0,9
2016, 1:a kvartalet 3,7 5,6 1,9
2016, 2:a kvartalet 0,1 -0,9 -1,0
2016, 3:e kvartalet 3,9 5,3 1,4
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet -2,1 1,4 3,5
2016, 1:a kvartalet -3,4 2,4 5,8
2016, 2:a kvartalet 0,4 1,8 1,4
2016, 3:e kvartalet 1,8 2,1 0,3
Lokalförvaltning Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 1,7 -2,1 -3,8
2016, 1:a kvartalet -0,7 2,4 3,1
2016, 2:a kvartalet -0,8 0,3 1,1
2016, 3:e kvartalet -0,4 0,2 0,6
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 1,4 -1,9 -3,3
2016, 1:a kvartalet 0,7 1,5 0,8
2016, 2:a kvartalet -0,5 -0,4 0,1
2016, 3:e kvartalet -0,4 0,6 1,0
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 3,0 1,9 -1,1
2016, 1:a kvartalet -0,3 -0,7 -0,4
2016, 2:a kvartalet 0,8 -0,4 -1,2
2016, 3:e kvartalet 1,2 0,2 -1,0
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 6,0 6,0 0,0
2016, 1:a kvartalet 0,6 -0,1 -0,7
2016, 2:a kvartalet 3,6 2,6 -1,0
2016, 3:e kvartalet 4,5 3,2 -1,3
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2015, 4:e kvartalet 2,4 3,7 1,3
2016, 1:a kvartalet 4,7 7,8 3,1
2016, 2:a kvartalet 4,6 8,7 4,1
2016, 3:e kvartalet 1,9 6,0 4,1
Totalutgifter 2015, 4:e kvartalet 1,9 1,9 0,0
2016, 1:a kvartalet 0,8 0,2 -0,6
2016, 2:a kvartalet 1,6 0,9 -0,7
2016, 3:e kvartalet -0,8 -1,1 -0,3

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/04/jtume_2016_04_2017-03-17_rev_001_sv.html