Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.3.2017

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,6 miljardia euroa loka-joulukuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot olivat vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Sulautetut kokonaismenot pienenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,6 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 1,1 prosenttia. Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 12,9 miljardia euroa ja kokonaismenot 15,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot pienenivät 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot pienenivät 2,1 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava alijäämä oli 2,5 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 10,9 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten saadut muut tulonsiirrot. Tuloista puolestaan pienenivät markkinatuotos ja omaisuustulot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 12,9 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,8 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat markkinoilta ostetut luotoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot. Menoista pieneni eniten maksetut pääomansiirrot ja palkansaajakorvaukset. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 3,9 prosenttia ja oli 2,0 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 6,6 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,3 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,1 miljardia euroa eli 1,1 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,1 miljardia euroa eli 0,9 prosenttia. Tulosta eniten kasvoivat julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi vuodentakaisesta 0,01 miljardia euroa ollen 0,3 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,8 miljardia euroa. Tulot kasvoivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 3,1 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,8 miljardia euroa ja ne vähenivät vuodentakaisesta neljänneksestä 3,0 prosenttia. Menoista eniten vähenivät maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli neljännellä vuosineljänneksellä 81 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla sekä kokonaistulot että kokonaismenot pienenivät 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot pienenivät 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,4 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia. Kokonaismenot pienenivät vastaavasti 1,2 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats –menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 13.03.2017 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 22.6.2017.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4. neljännes 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (395,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2016/04/jtume_2016_04_2017-03-17_tie_001_fi.html