Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2017/1

  2017/1–2016/1
förändring
mn €
2017/1–2016/1
%
2017/1–2016/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 225 0,8 0,5
Staten 269 2,1 1,1
Lokalförvaltning –92 –0,8 –0,4
Arbetspensionsanstalter 141 2,1 0,7
Övriga socialskyddsfonder 131 2,7 –0,8
Konsolidering 2) –224 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt –495 –1,7 0,1
Staten –619 –4,1 -2,3
Lokalförvaltning -33 -0,3 0,5
Arbetspensionsanstalter 311 5,0 1,9
Övriga socialskyddsfonder 70 1,5 3,3
Konsolidering 2) –224 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.06.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2017/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/01/jtume_2017_01_2017-06-22_tau_001_sv.html