Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet -1,5 -2,1 -0,6
2017, 4:e kvartalet 2,2 2,3 0,1
2018, 1:a kvartalet -0,4 0,1 0,5
2018, 2:a kvartalet -0,4 -0,4 0,0
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,5 1,4 -0,1
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,1 0,7
2018, 1:a kvartalet 2,1 2,5 0,4
2018, 2:a kvartalet 0,4 0,4 0,0
Staten Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet -2,4 -3,5 -1,1
2017, 4:e kvartalet 2,6 3,1 0,5
2018, 1:a kvartalet -1,0 -0,3 0,7
2018, 2:a kvartalet -0,1 -0,1 0,0
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,8 1,4 -0,4
2017, 4:e kvartalet -1,7 -1,5 0,2
2018, 1:a kvartalet -0,7 -0,5 0,2
2018, 2:a kvartalet 0,4 0,4 0,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 0,1 -0,7 -0,8
2017, 4:e kvartalet 3,3 2,8 -0,5
2018, 1:a kvartalet -1,4 -1,3 0,1
2018, 2:a kvartalet -0,8 -0,9 -0,1
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,2 1,2 0,0
2017, 4:e kvartalet -2,6 -1,9 0,7
2018, 1:a kvartalet 4,2 4,5 0,3
2018, 2:a kvartalet 0,0 0,1 0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 0,3 0,7 0,4
2017, 4:e kvartalet 1,2 1,4 0,2
2018, 1:a kvartalet 0,7 0,9 0,2
2018, 2:a kvartalet 1,5 1,6 0,1
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 4,3 3,3 -1,0
2017, 4:e kvartalet -1,3 -1,2 0,1
2018, 1:a kvartalet 1,2 0,9 -0,3
2018, 2:a kvartalet 0,7 0,7 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 1,8 0,4 -1,4
2017, 4:e kvartalet -1,3 -3,4 -2,1
2018, 1:a kvartalet 0,2 -0,5 -0,7
2018, 2:a kvartalet -1,9 -2,2 -0,3
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet -0,4 -0,5 -0,1
2017, 4:e kvartalet -2,1 -1,9 0,2
2018, 1:a kvartalet 0,1 0,0 -0,1
2018, 2:a kvartalet 0,5 0,4 -0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 0,6 -0,4 -1,0
2017, 4:e kvartalet 3,0 4,7 1,7
2018, 1:a kvartalet 3,0 2,2 -0,8
2018, 2:a kvartalet -1,0 -0,1 0,9
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,1 1,7 0,6
2017, 4:e kvartalet -1,3 -0,7 0,6
2018, 1:a kvartalet 1,6 2,0 0,4
2018, 2:a kvartalet 2,1 2,0 -0,1
Staten Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 1,8 0,5 -1,3
2017, 4:e kvartalet 2,5 5,7 3,2
2018, 1:a kvartalet 3,4 1,1 -2,3
2018, 2:a kvartalet -2,2 -0,4 1,8
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,2 2,7 1,5
2017, 4:e kvartalet -0,3 0,2 0,5
2018, 1:a kvartalet 0,0 0,3 0,3
2018, 2:a kvartalet -0,4 -0,7 -0,3
Lokalförvaltning Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 0,0 -0,6 -0,6
2017, 4:e kvartalet 4,5 4,9 0,4
2018, 1:a kvartalet 1,7 2,5 0,8
2018, 2:a kvartalet -0,7 -0,7 0,0
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 0,9 1,4 0,5
2017, 4:e kvartalet -2,8 -2,2 0,6
2018, 1:a kvartalet 2,6 3,4 0,8
2018, 2:a kvartalet 3,6 3,7 0,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 2,8 1,4 -1,4
2017, 4:e kvartalet 3,0 3,5 0,5
2018, 1:a kvartalet 3,4 3,4 0,0
2018, 2:a kvartalet 4,1 4,1 0,0
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 6,6 5,3 -1,3
2017, 4:e kvartalet 2,4 3,3 0,9
2018, 1:a kvartalet 2,7 3,0 0,3
2018, 2:a kvartalet 3,7 3,7 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2017, 3:e kvartalet 3,4 4,4 1,0
2017, 4:e kvartalet -1,8 -1,9 -0,1
2018, 1:a kvartalet -2,5 -2,6 -0,1
2018, 2:a kvartalet -5,9 -5,9 0,0
Totalutgifter 2017, 3:e kvartalet 1,1 0,6 -0,5
2017, 4:e kvartalet -0,8 -0,7 0,1
2018, 1:a kvartalet -2,8 -2,8 0,0
2018, 2:a kvartalet -1,8 -1,7 0,1

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 0505053186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/03/jtume_2018_03_2018-12-20_rev_001_sv.html