Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2018/3

  2018/3–2017/3
förändring
mn €
2018/3–2017/3
%
2018/3–2018/2
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 781 2,7 1,2
Staten 434 3,4 0,8
Lokalförvaltning 144 1,2 1,0
Arbetspensionsanstalter 312 4,5 1,1
Övriga socialskyddsfonder -387 -7,8 -1,5
Konsolidering 2) 278 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 600 2,0 1,2
Staten –65 -0,5 0,3
Lokalförvaltning 337 2,8 0,7
Arbetspensionsanstalter 142 2,1 1,6
Övriga socialskyddsfonder -92 -2,0 -0,3
Konsolidering 2) 278 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 0505053186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2018/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/03/jtume_2018_03_2018-12-20_tau_001_sv.html