Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2019/1

  2019/1–2018/1
förändring
mn €
2019/1–2018/1
%
2019/1–2018/4
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt 648 2,1 0,6
Staten 422 3,1 -0,5
Lokalförvaltning -68 -0,5 0,5
Arbetspensionsanstalter 578 8,1 2,9
Övriga socialskyddsfonder -212 -4,3 -3,7
Konsolidering 2) -72 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 786 2,6 1,5
Staten 246 1,7 0,0
Lokalförvaltning 399 3,3 1,0
Arbetspensionsanstalter 320 4,8 1,3
Övriga socialskyddsfonder -105 -2,3 1,5
Konsolidering 2) -72 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2019/1 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/01/jtume_2019_01_2019-06-20_tau_001_sv.html