Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 4:e kvartalet 0,5 1,0 0,5
2019, 1:a kvartalet 0,1 0,0 -0,1
2019, 2:a kvartalet 0,3 0,2 -0,1
2019, 3:e kvartalet 0,5 0,6 0,1
Totalutgifter 2018, 4:e kvartalet 0,3 0,5 0,2
2019, 1:a kvartalet 0,7 1,0 0,3
2019, 2:a kvartalet 0,9 0,6 -0,3
2019, 3:e kvartalet -0,2 -0,7 -0,5

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 4:e kvartalet 1,3 2,7 1,4
2019, 1:a kvartalet 1,9 1,2 -0,7
2019, 2:a kvartalet 2,6 1,7 -0,9
2019, 3:e kvartalet -3,3 -2,6 0,7
Totalutgifter 2018, 4:e kvartalet 2,7 3,2 0,5
2019, 1:a kvartalet 2,3 2,7 0,4
2019, 2:a kvartalet 3,3 3,2 -0,1
2019, 3:e kvartalet 2,0 1,6 -0,4

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/04/jtume_2019_04_2020-03-16_rev_001_sv.html