Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2020/2

  2020/2–2019/2
förändring
mn €
2020/2–2019/2
%
2020/2–2020/1
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt -2830 -8,4 -4,6
Staten -2142 -13,2 -7,0
Lokalförvaltning 206 1,6 -0,1
Arbetspensionsanstalter -505 -6,4 -2,5
Övriga socialskyddsfonder 575 12,00 5,6
Konsolidering 2) -964 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 2477 7,8 5,0
Staten 2717 17,7 9,5
Lokalförvaltning -217 -1,6 -0,5
Arbetspensionsanstalter 242 3,4 2,0
Övriga socialskyddsfonder 699 15,5 11,3
Konsolidering 2) -964 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2020/2 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/02/jtume_2020_02_2020-09-18_tau_001_sv.html