Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 3:e kvartalet 0,5 0,0 -0,5
2019, 4:e kvartalet 0,8 0,6 -0,2
2020, 1:a kvartalet 0,2 0,6 0,4
2020, 2:a kvartalet -2,4 -3,2 -0,8
Totalutgifter 2019, 3:e kvartalet -0,2 -0,8 -0,6
2019, 4:e kvartalet 0,7 1,3 0,6
2020, 1:a kvartalet 1,8 2,0 0,2
2020, 2:a kvartalet 5,2 6,2 1,0

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 3:e kvartalet -3,3 -2,1 1,2
2019, 4:e kvartalet 6,8 7,3 0,5
2020, 1:a kvartalet 1,4 1,1 -0,3
2020, 2:a kvartalet -4,5 -3,3 1,2
Totalutgifter 2019, 3:e kvartalet 2,0 1,2 -0,8
2019, 4:e kvartalet 1,6 1,3 -0,3
2020, 1:a kvartalet 2,1 2,5 0,4
2020, 2:a kvartalet 8,6 8,8 0,2

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/03/jtume_2020_03_2020-12-18_rev_001_sv.html