Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 4:e kvartalet 0,8 3,7 2,9
2020, 1:a kvartalet 0,2 -0,4 -0,6
2020, 2:a kvartalet -2,4 -3,5 -1,1
2020, 3:e kvartalet -0,5 2,1 2,6
Totalutgifter 2019, 4:e kvartalet 0,7 0,0 -0,7
2020, 1:a kvartalet 1,8 2,3 0,5
2020, 2:a kvartalet 5,2 7,2 2,0
2020, 3:e kvartalet -1,6 -1,1 0,5

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2019, 4:e kvartalet 6,8 7,0 0,2
2020, 1:a kvartalet 1,4 1,2 -0,2
2020, 2:a kvartalet -4,5 -3,2 1,3
2020, 3:e kvartalet 1,4 2,0 0,6
Totalutgifter 2019, 4:e kvartalet 1,6 0,8 -0,8
2020, 1:a kvartalet 2,1 1,9 -0,2
2020, 2:a kvartalet 8,6 8,9 0,3
2020, 3:e kvartalet 8,8 8,1 -0,7

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/04/jtume_2020_04_2021-03-15_rev_001_sv.html