Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2020, 2:a kvartalet -2,4 -3,3 -0,9
2020, 3:e kvartalet -0,5 0,0 0,5
2020, 4:e kvartalet 3,9 7,5 3,6
2021, 1:a kvartalet -1,5 -1,4 0,1
Totalutgifter 2020, 2:a kvartalet 5,2 6,3 1,1
2020, 3:e kvartalet -1,6 -0,5 1,1
2020, 4:e kvartalet 1,3 2,3 1,0
2021, 1:a kvartalet -2,2 -2,5 -0,3

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2020, 2:a kvartalet -4,5 -2,8 1,7
2020, 3:e kvartalet 1,4 2,7 1,3
2020, 4:e kvartalet 3,0 4,1 1,1
2021, 1:a kvartalet 3,5 3,3 -0,2
Totalutgifter 2020, 2:a kvartalet 8,6 8,8 0,2
2020, 3:e kvartalet 8,8 8,7 -0,1
2020, 4:e kvartalet 10,0 11,8 1,8
2021, 1:a kvartalet 5,3 6,0 0,7

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2021 Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/02/jtume_2021_02_2021-09-17_rev_001_sv.html