Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014. Samtidigt ändras tidsserierna inom räkenskaperna fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs metodändringar, justeringar och klassificeringsändringar som inverkar på bruttonationalproduktens och dess delposters nivåer samt på andra uppgifter inom nationalräkenskaperna.

Mera detaljerade uppgifter om ändringarna i årsräkenskaperna finns på sidan: Sammanfattning om revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010

 


Senast uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2014-07-11_uut_001_sv.html