Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nytt säsongrensningsprogram införs

Fr.o.m. början av första kvartalet år 2016 används säsongrensningsprogrammet JDemetra+ i statistiken. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen kan den säsongrensade serien, den arbetsdagskorrigerade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.


Senast uppdaterad 22.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2016-06-22_uut_001_sv.html