Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/uut_sv.html