Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Käsittelyaika

Käsittelyaika tarkoittaa asian käsittelyyn kulunutta aikaa. Aika lasketaan asian saapumispäivästä ratkaisupäivään.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusaputoimiston antama oikeusapu

Oikeusaputoimiston antamalla oikeusavulla tarkoitaan oikeusapua, jota on annettu valtion oikeusaputoimistossa.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkinen oikeusapu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5382. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/julo/kas.html