Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden