Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.4.2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade sista kvartalet år 2005

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade med 3,3 miljarder euro det sista kvartalet, men jämfört med slutet av föregående år minskade skulden dock klart. Statistikcentralen börjar publicera uppgifter om den offentliga sektorns EMU-skuld kvartalsvis parallellt med statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld, som bygger på årsuppgifter. Statistiken över den offentliga sektorns EMU-skuld innehåller EMU-skulden efter undersektor och finansobjekt. Skulden fördelas i statistiken på sedlar, mynt och inlåning, penningmarknadsinstrument, obligationer samt på långfristiga och kortfristiga lån.

Uppgifterna om den offentliga sektorns skuld enligt EMU-kriterierna har sammanställts kvartalsvis fr.o.m. början av år 2000. Nu publiceras för första gången hela den befintliga tidsserien, vars nyaste uppgifter är för det sista kvartalet år 2005. Statistiken grundar sig på EU-förordning.

Uppgifterna rapporteras till Eurostat och Europeiska centralbanken med tre månaders eftersläpning. Efter det finns de gratis tillgängliga på Statistikcentralens webbsidor på den offentliga sektorns ämnesområde. Eurostat publicerar de rapporterade nationella uppgifterna om EMU-skulden i samma omfattning som i rapporten. På Eurostats webbsidor finns alltså jämförbara uppgifter om EU:s nuvarande medlemsländers och vissa ansökarländers skuld inom den offentliga sektorn.

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2005/04/jyev_2005_04_2006-04-07_tie_001_sv.html