Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.7.2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade i början av år 2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med nästan 5 miljarder euro under det första kvartalet år 2006 och uppgick till 58,9 miljarder euro i slutet av mars. Minskningen var en följd av att statens skuld sjönk med 5,3 miljarder euro. Kommunernas skuld ökade däremot något (0,2 mrd) och socialskyddsfondernas skuld var oförändrad. På grund av bland annat större skatteinkomster än förväntat i början av året och de dividendinkomster staten erhöll blev en minskning av statens skuld möjlig. Den offentliga sektorns skuld sjönk kraftigt också under de första kvartalen åren 2004 och 2005.

Fram till medlet av år 2003 var den offentliga sektorns konsoliderade totala skuld mindre än statens skuld, men under de senaste åren har läget blivit det motsatta. Detta beror närmast på att arbetspensionsanstalterna efter hand minskat på sitt innehav av statens masskuldebrevslån. Dessa masslån är en del av statens skuld, men de syns inte i den offentliga sektorns totala skuld i enlighet med EMU-kriterierna, eftersom den offentliga sektorns inbördes skuldposter konsolideras.

Den offenliga sektorns EMU-skuld och statens skuld efter kvartal åren 2002-2006

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2006/01/jyev_2006_01_2006-07-03_tie_001_sv.html