Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under det andra kvartalet år 2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld var 64,8 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet år 2006. Ökningen på drygt fyra miljarder euro var i huvudsak en följd av att statens kortfristiga lån och masskuldebrevslån ökade. Skuldbeloppet återgick till den nivå som föregick nedgången under det första kvartalet, dvs. till nivån i slutet av år 2005.

Siffrorna för alla kvartal år 2005 och för det första kvartalet år 2006 har kontrollerats. Siffrorna preciserades från de tidigare publicerade uppgifterna både när det gäller staten och kommunerna. Den största förändringen gällde det sista kvartalet år 2005, då ökningen var omkring 1,2 miljarder euro. Under det sista kvartalet år 2005 var skuldens BNP-andel 41,3 procent. Detta är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med den tidigare publicerade siffran. Justeringen av BNP-siffran uppåt minskade ökningen av relationstalet. Motsvarande förändring kan också ses i siffrorna för det första kvartalet i år.

Den offentliga sektorns EMU-skuld och statens skuld efter kvartal åren 2002-2006

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2006/02/jyev_2006_02_2006-10-06_tie_001_sv.html