Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under andra kvartalet år 2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under det andra kvartalet år 2007 med omkring 2 miljarder till 63,2 miljarder euro, vilket berodde på ökningen av statens skuld. Statens masskuldebrevslån ökade med 3,5 miljarder och skulderna i kortfristiga penningmarknadsinstrument minskade med 1,5 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var på samma nivå som föregående kvartal. Lokalförvaltningens skuld, som närmast består av långsfristiga lån, uppgick till 8,9 miljarder euro under det andra kvartalet år 2007.

Den offentliga sektorns EMU-skuld åren 2000-2007

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2007/02/jyev_2007_02_2007-10-03_tie_001_sv.html