Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.1.2008

Den offentliga sektorns EMU-skuld sjönk till nivån för år 2002

Den offentliga sektorns nominella EMU-skuld minskade tydligt under det tredje kvartalet år 2007. Detta berodde på att statsskulden minskade och framförallt på att en masskuldebrevspost på 5 miljarder euro återbetalades, medan kommunernas och samkommunernas skuld fortsatte att öka i jämn takt såsom under tidigare kvartal. I slutet av det tredje kvartalet uppgick den offentliga sektorns konsoliderade skuld till 59,1 miljarder av vilket 51,5 miljarder var statsskuld och resten lokalförvaltningens skuld.

Senast underskred den offentliga sektorns EMU-skuld 60 miljarder i slutet av år 2002. Man bör dock notera att skulden under de senaste åren alltid ökat under årets sista kvartal. Detta innebär att skulden i slutet av år 2007 kan stiga trots en nedåtgående trend. Variationen i statens skuld beror närmast på ändringar i statens kortfristiga skuld och masskuldebrevslån. Den största delen av statens skuld består av masskuldebrevslån. Kommunernas skuld består däremot av långfristiga lån och därför förekommer inga stora variationer.

Statens EMU-skuld efter kvartal åren 2000-20071)

Kommunernas EMU-skuld efter kvartal åren 2000-20071)

1) Figurernas skala har korrigerats 15.1.2008.

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld.

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2007/03/jyev_2007_03_2008-01-04_tie_001_sv.html