Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.4.2008

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under det sista kvartalet år 2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under det sista kvartalet år 2007 med nästan 4 miljarder euro och uppgick till 63 miljarder euro i slutet av året. Av summan var 57,9 miljarder statsskuld och 9,3 miljarder lokalförvaltningens skuld. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

Skulden ökade till följd av ökningen av statsskulden med 3,9 miljarder euro. Till detta bidrog ökningen av statens skuld i kortfristiga penningmarknadsinstrument med 2,7 miljarder resp. i masskuldebrevslån med 0,9 miljarder. Trots att statsskulden ökade under kvartalet var EMU-skulden mindre än under det sista kvartalet år 2006.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, andel av EMU-skulden fortsatte att öka jämnt på samma sätt som under de senaste åren. Lokalförvaltningens skuld, som närmast består av långfristiga lån, ökade under det sista kvartalet år 2007 med 0,3 miljarder euro och stannade på 9,3 miljarder euro. Lokalförvaltningens långfristiga lån steg i slutet av året till mer än åtta miljarder medan de ännu i slutet av år 2000 var 4,5 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld åren 2000-2007

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2007/04/jyev_2007_04_2008-04-04_tie_001_sv.html