Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2008

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med 1,8 miljarder euro

Den offentliga sektorns nominella EMU-skuld minskade med 1,8 miljarder euro under det första kvartalet år 2008. Att EMU-skulden varierar efter kvartal beror vanligen på förändringar i statens masskuldebrevslån och kortfristiga penningmarknadsinstrument, medan lånebeloppet har varit rätt så oförändrat. I slutet av det första kvartalet var den offentliga sektorns skuld 61,1 miljarder euro, vilket var nästan lika mycket som året innan.

Av statsskulden var största delen (86 %) masskuldebrevslån. Under det första kvartalet var beloppet nästan oförändrat, men i synnerhet återköpen av penningmarknadsinstrument för 2 miljarder euro minskade statens skuld. Statsskulden minskade under det första kvartalet med 2,1 miljarder euro och uppgick till 55,8 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Lokalförvaltningens dvs. kommunernas och samkommunernas andel av EMU-skulden fortsatte att öka jämnt på samma sätt som under tidigare år. Lokalförvaltningens skuld ökade med 0,3 miljarder euro och uppgick till 9,6 miljarder euro i slutet av kvartalet. Lokalförvaltningens skuld består i huvudsak av långfristiga lån (89 % av skulden).

Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

Den offentliga sektorns EMU-skuld efter instrument under perioden 1q2000-1q2008

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld.

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2008/01/jyev_2008_01_2008-07-04_tie_001_sv.html