Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2009

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under det sista kvartalet år 2008

Den offentliga sektorns nominella EMU-skuld ökade under det sista kvartalet år 2008 med 6,4 miljarder euro och uppgick till 62,1 miljarder euro i slutet av året. Trots att statens skuld ökade under det sista kvartalet var den offentliga sektorns EMU-skuld mindre än i slutet av år 2007.

Den största delen av den offentliga sektorns ökade skuld i slutet av år 2008 var en följd av ökningen av statsskulden av vilka kortfristiga penningmarknadsinstrument stod för 5,0 miljarder och masskuldebrevslån för 1,0 miljarder. Av den offentliga sektorns konsoliderade skuld var 53,6 miljarder statens skuld och resten lokalförvaltningens skuld.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas icke-konsoliderade bruttoskuld ökade med 0,5 miljarder euro under årets sista kvartal. Lokalförvaltningens långfristiga lån ökade med 0,7 miljarder euro under året och uppgick till 9,3 miljarder i slutet av året.

Den offentliga sektorns EMU-skuld skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan de offentliga sammanslutningarna har eliminerats.

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 08.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2008/04/jyev_2008_04_2009-04-08_tie_001_sv.html