Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.7.2009

Den offentliga sektorns skuld ökade kraftigt under januari–mars

Den offentliga sektorns nominella EMU-skuld ökade under det första kvartalet år 2009 med rentav 7,5 miljarder euro och uppgick till 70,6 miljarder euro i slutet av mars. Den offentliga sektorns EMU-skuld har aldrig varit så här stor.

Den största delen av den offentliga sektorns ökade skuld var en följd av statens snabba skuldsättning. Under det första kvartalet år 2009 ökade statens skuld med 7,5 miljarder euro och lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas skuld, med 0,5 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 0,5 miljarder då arbetspensionsanstalterna ökade sina placeringar i statens masskuldebrev. Den offentliga sektorns EMU-skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan de offentliga sammanslutningarna har eliminerats.

Av den offentliga sektorns konsoliderade EMU-skuld var 61,6 miljarder statens skuld och 9,0 miljarder euro lokalförvaltningens skuld. Största delen av den offentliga sektorns skuld består av statens masskuldebrevslån. I slutet av mars uppgick deras nominella värde till 54 miljarder euro.

I förhållande till tidigare publicerade uppgifter ökade EMU-skulden på grund av att garantiavgifterna med anknytning till statens derivatavtal klassificerades på nytt i kortfristiga lån. Tidigare statistikfördes de till andra skulder som inte ingick i definitionen av EMU-skuld. De uppgick till 1,4 miljarder euro i slutet av mars.

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 03.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2009/01/jyev_2009_01_2009-07-03_tie_001_sv.html