Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor