Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2009

Den offentliga sektorns EMU-skuld 69 miljarder euro i slutet av september

Den offentliga sektorns konsoliderade EMU-skuld ökade med 6,1 miljarder euro till 69,0 miljarder euro under det tredje kvartalet år 2009. Jämfört med motsvarande period året innan har skulden ökat med 13,3 miljarder euro.

Den största delen av den offentliga sektorns ökade skuld var en följd av ökningen av statens kortfristiga skuldebrev som ökade med 6,1 miljarder till 9,4 miljarder euro. Största delen av den offentliga sektorns skuld består av statens masskuldebrevslån. I slutet av september uppgick deras nominella värde till 47,8 miljarder euro. I slutet av kvartalet var statens skuld totalt 62,7 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas skuld ökade något under det tredje kvartalet och uppgick till 10,8 miljarder euro i slutet av september. Lokalförvaltningens skuld består i huvudsak av långfristiga lån.

Den offentliga sektorns EMU-skuld beskriver skuldsättning inom den offentliga ekonomin i EU-länderna enligt EU:s tillväxt- och stabilitetspakt. EMU-skulden är en nominell skuld och omfattar bara sedlar, mynt och inlåning, skuldebrev samt lån. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan de offentliga sektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer. Enligt stabilitets- och tillväxtpakten får den offentliga sektorns skuld vara högst 60 procent av bruttonationalprodukten.

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2009/03/jyev_2009_03_2009-12-18_tie_001_sv.html