Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2010

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under tredje kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns konsoliderade EMU-skuld ökade med 1,2 miljarder euro till 83,8 miljarder euro under tredje kvartalet år 2010. Jämfört med motsvarande kvartal året innan har skulden ökat med 14,4 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU skuld

Den offentliga sektorns EMU skuld

Av den offentliga sektorns konsoliderade skuld utgjorde statens skuld 73,5 miljarder euro, lokalförvaltningens skuld 10,3 miljarder euro och socialskyddsfondernas skuld 0,1 miljarder euro. Totalt ökade statens skuld med 1,0 miljarder euro under tredje kvartalet. Största delen av den offentliga sektorns skuld består av statens masskuldebrevslån. I slutet av september uppgick deras nominella värde till 59,8 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade med 0,1 miljarder euro och uppgick till 11,7 miljarder euro i slutet av september. Lokalförvaltningens skuld består i huvudsak av långfristiga lån.

EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av EMU-skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. För att komma fram till den konsoliderade EMU-skulden avdras skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns EMU-skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2010/03/jyev_2010_03_2010-12-17_tie_001_sv.html