Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2011

Den offentliga sektorns skuld fortsatte att öka under sista kvartalet 2010

Den offentliga sektorns konsoliderade EMU-skuld ökade med 3,6 miljarder euro till 87,2 miljarder euro under sista kvartalet år 2010. Av den offentliga sektorns konsoliderade skuld var 76,7 miljarder statens skuld och 10,5 miljarder euro lokalförvaltningens skuld. Under hela år 2010 ökade skulden med 12,2 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU skuld

Den offentliga sektorns EMU skuld

Ökningen av skulden under sista kvartalet år 2010 var en följd av ökningen av statsskulden med 3,3 miljarder euro, av vilken de statliga masskuldebrevslånens andel var 2,6 miljarder euro och de kortfristiga skuldebrevens 1,2 miljarder euro. Ökningen av statsskulden dämpades av minskningen av statens kortfristiga lån med 0,5 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas icke-konsoliderade bruttoskuld ökade med 0,2 miljarder euro under det sista kvartalet. Lokalförvaltningens långfristiga lån ökade med 0,5 miljarder euro under hela år 2010 och uppgick till 10,1 miljarder euro i slutet av året.

EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av EMU-skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. För att få fram den konsoliderade EMU-skulden avdras skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns EMU-skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2010/04/jyev_2010_04_2011-03-31_tie_001_sv.html